کلاس فیزیک کنکور استاد قربانی

ورود به کلاس

تذکر:مبلغ دوره به صورت پیش پرداخت در سایت گذاشته شده و مبلغ اصلی 1.300.000 تومان است .دانش آموزان موسسه رندو فقط از طریق موسسه خود اقدام به خرید دوره نمایند.برای هماهنگی تماس بگیرید.

کلاس آنلاین فیزیک کنکور با تدریس استاد “قربانی

این دوره مخصوص کنکور 1400 میباشد

این دوره شامل تدریس سه سال دهم ،یازدهم و دوازدهم می باشد

جلسه اول رایگان

زمان برگزاری جمعه ساعت20:30الی23

برنامه درسی دوره

جلسات کلاس
جلسه دوم فیزیک کنکور استادقربانی 02:00:00
جلسه سوم فیزیک کنکور استادقربانی پارت 1 02:00:00
جلسه سوم فیزیک کنکور استادقربانی پارت 2 02:00:00
جلسه چهارم فیزیک کنکور استادقربانی 02:00:00
جلسه پنجم فیزیک کنکور استادقربانی 02:00:00
جلسه ششم فیزیک کنکور استادقربانی 02:00:00
جلسه هفتم فیزیک کنکور استادقربانی 02:00:00
جلسه هشتم فیزیک کنکور استادقربانی 02:00:00
جلسه نهم فیزیک استاد قربانی پارت اول 03:00:00
جلسه نهم فیزیک استاد قربانی پارت دوم 03:00:00
جلسه دهم فیزیک کنکور استادقربانی 02:00:00
جلسه یازدهم فیزیک کنکور استادقربانی 02:00:00
جلسه دوازدهم فیزیک کنکور استادقربانی 02:00:00
جلسه سیزدهم فیزیک کنکور استادقربانی 02:00:00
جلسه چهارهم فیزیک کنکور استادقربانی 02:00:00
جلسه پانزدهم فیزیک کنکور استادقربانی 02:00:00
جلسه شانزدهم فیزیک کنکور استادقربانی 02:00:00
جلسه هفدهم فیزیک کنکور استادقربانی 02:00:00
جلسه هجدهم فیزیک کنکور استادقربانی 02:00:00
جلسه نوزدهم فیزیک کنکور استادقربانی 02:00:00
جلسه بیستم فیزیک کنکور استادقربانی 02:00:00
جلسه آفلاین 1 فیزیک کنکور استادقربانی 02:00:00
جلسه آفلاین 2 فیزیک کنکور استادقربانی 02:00:00
جلسه آفلاین 3 فیزیک کنکور استادقربانی 02:00:00
جلسه آفلاین 4 فیزیک کنکور استادقربانی 02:00:00
جلسه آفلاین 5 فیزیک کنکور استادقربانی 02:00:00
جلسه آفلاین 6 فیزیک کنکور استادقربانی 02:00:00
جلسه آفلاین 7 فیزیک کنکور استادقربانی 02:00:00
جلسه آفلاین 8 فیزیک کنکور استادقربانی 02:00:00
ساکن 1 – فیزیک کنکور استادقربانی 02:00:00
قيمت 300,000 تومان شرکت در دوره66 ظرفیت باقیماندهامتیاز: 0 از 0 رای

0

  • 1 سال
  • 120 ظرفیت
0 دیدگاه
76 دانشجو

ورود به اتاق دوره

تماس با ما

  ۰۲۱۲۸۴۲۳۹۹۴