کلاس عربی کنکور استاد رضا حقیقی

تذکر:مبلغ دوره به صورت پیش پرداخت در سایت گذاشته شده و مبلغ اصلی 800000تومان است .دانش آموزان موسسه رندو فقط از طریق موسسه خود اقدام به خرید دوره نمایند.برای هماهنگی تماس بگیرید.

کلاس آنلاین عربی کنکور با تدریس استاد “رضا حقیقی

این دوره مخصوص کنکور 1400 میباشد

این دوره شامل تدریس سه سال دهم ،یازدهم و دوازدهم می باشد

جلسه اول رایگان

زمان برگزاری دوشنبه ها ساعت 20 الی22

ورود به کلاس

برنامه درسی دوره

جلسات رایگان
جلسه اول عربی کنکور استادحقیقی 02:00:00
جلسه دوم عربی کنکور استادحقیقی پارت اول 02:00:00
جلسه دوم عربی کنکور استادحقیقی پارت دوم 02:00:00
جلسه سوم عربی کنکور استادحقیقی 02:00:00
جلسه چهارم عربی کنکور استادحقیقی 02:00:00
جلسه پنجم عربی کنکور استادحقیقی 02:00:00
جلسه ششم عربی کنکور استادحقیقی 02:00:00
جلسه هفتم عربی کنکور استادحقیقی 02:00:00
جلسه هشتم عربی کنکور استادحقیقی 02:00:00
جلسه نهم عربی کنکور استادحقیقی 02:00:00
جلسه دهم عربی کنکور استادحقیقی 02:00:00
جلسه یازدهم عربی کنکور استادحقیقی 02:00:00
جلسه دوازدهم و سیزدهم عربی کنکور استادحقیقی 02:00:00
جلسه چهاردهم و پانزدهم عربی کنکور استادحقیقی 02:00:00
قيمت 300,000 تومان شرکت در دوره56 ظرفیت باقیماندهامتیاز: 0 از 0 رای

0

0 دیدگاه
101 دانشجو

دبیرعربی دانش آموخته ی سمپاد 12 سال سابقه تدریس اولین مدرس کلاس های آنلاین عربی در کشور مدرس شهر های تهران رشت و تبریز مدرس رتبه های برتر عربی 100 درصد کنکور انسانی

ورود به اتاق دوره

تماس با ما

  ۰۲۱۲۸۴۲۳۹۹۴