دوره جمع بندی عربی کنکور 1400( 12 جلسه)

دوره جمع بندی عربی کنکور 1400( 12 جلسه) با تدریس استاد “رضا حقیقی

این دوره مخصوص کنکور 1400 میباشد

زمان برگزاری دوشنبه ها ساعت 21

ورود به کلاس

برنامه درسی دوره

جلسات
جلسه 1 جمع بندی عربی کنکور 1400( 12 جلسه) جزئیات 05:00:00
جلسه 2 جمع بندی عربی کنکور 1400( 12 جلسه) جزئیات 05:00:00
هفته 3 جمع بندی عربی کنکور 1400( 12 جلسه) جزئیات 05:00:00
هفته 4 – بخش 1 جمع بندی عربی کنکور 1400( 12 جلسه) جزئیات 05:00:00
هفته 4 – بخش 2 جمع بندی عربی کنکور 1400( 12 جلسه) جزئیات 05:00:00
هفته5 جمع بندی عربی کنکور 1400( 12 جلسه) جزئیات 05:00:00
هفته 6 جمع بندی عربی کنکور 1400( 12 جلسه) جزئیات 05:00:00
هفته 7 جمع بندی عربی کنکور 1400( 12 جلسه) جزئیات 05:00:00
هفته 8 – بخش 1 جمع بندی عربی کنکور 1400( 12 جلسه) جزئیات 05:00:00
هفته 8 – بخش 2 جمع بندی عربی کنکور 1400( 12 جلسه) جزئیات 05:00:00
هفته 8 – بخش 3 جمع بندی عربی کنکور 1400( 12 جلسه) جزئیات 05:00:00
قيمت 300,000 تومان شرکت در دوره60 ظرفیت باقیماندهامتیاز: 0 از 0 رای

0

  • دسترسی نامحدود
  • 120 ظرفیت
0 دیدگاه
149 دانشجو

دبیرعربی دانش آموخته ی سمپاد 12 سال سابقه تدریس اولین مدرس کلاس های آنلاین عربی در کشور مدرس شهر های تهران رشت و تبریز مدرس رتبه های برتر عربی 100 درصد کنکور انسانی

ورود به اتاق دوره

تماس با ما

  ۰۲۱۲۸۴۲۳۹۹۴